Pınar Selek
Bu biat ve vesayetin yok olması için adalet istiyorum.
Sevgili Pınar Selek,  bir bilim kadını, önemli bir sosyolog, nitelikli bir araştırmacı, üstelik cesur bir kadın, birilerine dokunan çalışmalar yapmış, akademik özgürlük mücadelesinin önemli kadın simgelerinden biri. Gelecekte  yakın tarihimiz içinde yer alacak önemli bir demokrasi aktivisti,güçlü, dirençli bir kadın. Bu nedenlerden dolayı tanığım. Hukuksuzluktan dolayı tanığım.
Selek'in süren hukuk mücadelesi, Devletin  hukuk sisteminin ne denli siyasi veyaset altında olduğunun açık göstergesidir. Bu biat ve vesayetin yok olması için adalet istiyorum.
Pınar Selek'e beraat kararı sonrası sevgili Bahri Belen  ve yakın dostları ile beraber olduğu bir yerde rastlamıştım. O akşam, içindeki tarif edilemez o heyecanı ve mutluluğu masadaki herkes hissetmişti. Adeta yeniden doğmuş, yeni bir hayata başlamış gibiydi. Dünyayı yeniden doyasıya yaşamak, yeni bir şeyler üretmek  isteyen  o denli içten ve duygusal bir sevinç vardı içinde. Bu gülüşü ve sevinci yeniden yaşaması için tanığım.
Pınar Selek'in, bu akıl almaz hukuk sistemi içinde yok edilmesine izin vermeyelim, insan hak ve onurunu hiçe sayan aykırı olanları susturmak isteyen, akıl almaz işkenceler ile kendine biat ettirmeye çalışan bu sisteme  karşı duralım. Bu mücadele hepimizin özgürlük mücadelesi olsun.
Pınar Selek artık özgür bırakılsın. Senin için adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, seninle beraberim, daha yüksek sesle senin ve senin gibiler için adalet istiyorum.
Tahsin Yeşildere
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process