Pınar Selek
Pınar bizim onurumuz
Pınar bizim onurumuz;
Genellikle benzer zamanlarda benzer haksılıklara uğrayan insanlar birbirlerini unutmaz.
1994'te TMY 8. maddeden ceza aldığımda Pınar'ı yanımda hissetmiştim ve daha sonra onun uğradığı haksızlığa karşı hep yanında olmaya çalıştım.
Sonucu ne olursa olsun Pınar'a her zaman tanıklık yapmaya devam edeceğim...
Dr. Mehmet Antmen
MTO Genel Sekreteri
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process