Pınar Selek
Leylekten istediklerim
Semra Somersan - Taraf - 01/01/2013

İnancım hangi noktada bitmişti... hatırlayamıyorum ama, çocukluğumda bir dönem vardı: yatağımın üstünde oturup Tanrı’dan isteklerde bulunurdum. Annemi-babamı koru, kardeşimle kavga etmeyeyim, matematik dersinden iyi not alayım, büyükannem çabuk iyileşsin. Kimbilir daha neler...


Birkaç on yıldır yukarıdaki dâhil, kimseden bir şey rica etmedim.

Öte yandan, bu yıla kavga ile başlamak istemiyorum.

Ülke üzerinde başka hiç bir kurumun/ kuruluşun tasarrufu kalmadığı, herşey Devlet- AK Parti- Askeriye dönencesinden kaynaklanıp orada sonlandığı için bu tek-üçlüden (teslis?) 2013 yılı için çok acil taleplerim olacak.

İç Savaş hemen bitirilmeli. Devlet en kısa sürede, “hık-mık” etmeden PKK ile barış için masaya oturmalı.

Türkiye’de yaşayan Ermeni-Rum (Yunan) ve Yahudilere, Lozan’da öngörülen tüm hakları teslim edilerek, Meclis’e, bürokrasiye, ve akademik kadrolara girmeleri için kotalar oluşturulmalı. Ayrıca, tüm, mağdur ve madun gruplar için pozitif ayrımcılık yasalara girmeli.

Süryaniler ile Keldaniler acilen Lozan azınlıkları (Musevi- Rum- Ermeni) ile aynı haklara kavuşturulmalı.

Özür dilemek zafiyet değil erdemdir

Başbakan ve Genelkurmay Başkanı, Roboski için ulusal televizyonlardan özür dilemeli ve korkunç facianın nedenlerini açıklamalı.

1915 Ermeni tehcir ve soykırımı, her ne kadar Cumhuriyet öncesi bir olgu olsa da, Osmanlı mirasını devralan T.C. bundan sorumludur: Mağdur olan Ermeni ve tüm diğer halklardan, özür dileyerek Ermenistan ile ortak, Kars’taki Akyaka Sınır Kapı’sı açılmalı.

Hrant Dink ve Sevağ Balıkçı’nın gerçek katilleri (hem kararı verenler, hem de uygulayıcılar olarak) iki grup hâlinde ve derhal mahkeme önüne getirilirken sosyolog Pınar Selek aynı hızla beraat ettirilmeli.

Her ne olursa olsun, dokunulmazlıklara asla dokunulmamalı.

Kürtlerin yaşadığı bölgede işsizlik sorununa çare bulunarak barış nedeniyle dağdan inecek gençlerin, hemen işe girebilmesi için çok çeşitli olanaklar yaratılmalı.

12 Eylül’ün en büyük suçluları, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya mahkeme salonuna getirilmeli, Askerî Cunta nedeni ile edindikleri mallar ellerinden alınarak müebbet ev hapsine mahkûm edilmeli.

Cezaevlerinde yargılanmayı bekleyen yüzlerce insanın davası en kısa sürede sonlandırılmalı.

Devletin gasp ettiği azınlık vakıf malları eksiksiz olarak iade edilmeli.

YÖK tamamen kaldırılmalı. Ankara’daki devasa mekânı da İnsan Hakları ve (gerçek) bir OMBUDSMAN’lık merkezine dönüştürülmeli.

Üniversitelere tam özerklik verilerek herhangi bir güvenlik gücünün içeri girmesi durumunda öğrencilere soruşturma açılması yasaklanmalı.

Gelir vergisi, çok daha eşit bir gelir dağılımını hedefleyecek şekilde değiştirilmeli. KDV ya tamamen kalkmalı, ya da sadece, gerçekten lüks tüketime uygulanacak şekilde düzenlenmeli.

Sonuncu ve yukarıdakilerle eşit önemde: İklim değişikliğine karşı ülke içi acil önlemler ile beraber, dışarıdan, buna yatkın, Almanya gibi ülkelerle işbirliği yapılarak dünya çapında benzer politika ve uygulamalar için canhıraş çaba verilmeli.

ACİLEN TALEP EDİYORUM.

http://www.taraf.com.tr/semra-somersan/makale-leylekten-istediklerim.htm

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process