Pınar Selek
Tanıklık
Pınar Selek'in hiçbir suçu olmadığına, aksine Pınar Selek'e karşı suç işlendiğine, hem de öyle böyle değil taammüden suç işlendiğine, sözde hukuk/kanun adına suç işlendiğine, böylece hayatı benzer şekilde algılayıp yaşayanlara gözdağı verilmek istendiğine ve bunun Kürd meselesiyle de ilgili olduğuna doğrudan doğruya tanıklık ediyorum, adımın hasan cevad özdil olduğuna tanıklık ettiğim gibi.

Hasan Cevad Özdil
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process