Pınar Selek
Yeter artık... Utanıyorum...
Rasim Ozan - Takvim - 22/12/2012

Üç gündür 28 Şubat darbecilerinin Pınar Selek'e kurduğu alçak komplodan bahsediyorum... Peki şu an hangi noktaya gelindi?
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sadece Türkiye hukuk tarihinde değil, dünya hukuk tarihinde de eşi benzeri uygulamada rastlanmamış skandal bir karar alarak, daha önce hüküm vermiş olduğu bir davada usul ve yasaya aykırı olarak yetkisi olmadığı halde, ikinci bir karar vererek, kendi beraat kararını geri aldı.
Ceza Muhakemeleri Kanunu'na (CMK) göre, Mahkeme bir kere nihai kararını verdikten sonra, o kararını hiçbir şekilde geri alamaz veya bu konuda ikinci bir karar veremez. CMK uyarınca beraat bir ara karar değildir, bir hükümdür. Ancak Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir.
Mahkemenin hüküm verdiği dava, onun yetki alanından çıkar ve artık Yargıtay'ın alanına girer. Pınar Selek davasında mahkeme beraat kararını geri alarak kendisini 'temyiz mercii' yerine koymuş, Yargıtay'ın yerine geçerek kendi kararını temyiz incelemesine tabi tutmuştur.
Üstelik bu ara karar, duruşma başlamadan, avukatlara söz hakkı verilmeden önce alınmış, karar alındıktan sonra avukatlara tebliğ edilmiş. Bunun adı da "yargılama" olmuştur.

SKANDALLAR SİLSİLESİ

Bütün bu hukuksuzluklar yaşanırken, Berlin'deki Überleben İşkence Kurbanları için Tedavi Merkezi, Ağustos 2010 tarihinde hazırladığı özel bir bilirkişi raporuyla Pınar Selek'in gözaltı süresince gördüğü işkenceyi ve bu sürecin bıraktığı etkileri resmen tescil etti. Uzun ve adil olmayan yargılama sürecindeki uygulamalarıyla Pınar Selek'in mağduriyetinin daha da artarak devam etmesine yol açan bu dava; işkence, adil olmayan yargılama ve ifade hürriyetine riayet edilmemesi nedeniyle tedbir, adil bir şekilde yeniden yargılanma ve tazminat talepleriyle şimdiden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.
Şimdi bu köşeden soruyorum...
Tüm bu skandallar silsilesine imza atanlar, kamuoyunun gözü önünde bu denli müdanasız hareket etme cesaretini nereden almaktadırlar? Sorunun yanıtı çok bilinçli ve incelikli bir operasyona işaret ediyor.
Yaşananların ardından Pınar Selek bir çağrı yaptı:
"Tezim bitince ülkeme dönmek istiyorum. Seviyorum ülkemi.
Sokaklarında büyüdüm. Her bir yerinde arkadaşlarım var. Yurt dışına çıkma nedenim, biraz uzak kalmaktı. Şimdi durum değişti.
Sanki zorunlu hale geldi. İnanmak istemiyorum ama... Bunu da kimsenin kabul etmemesi gerek.
Ne olur ülkeme dönmem için herkes bir şey yapsın.
"
Hakikaten utanıyorum...
PINAR SELEK'E YAŞATILAN KABUS ARTIK BİTMELİDİR... ARTIK YETER BU AYIP... YETER...
Bu ülkenin vicdanlı insanlarının iradesi artık galip gelmeli...

http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/rasim.ozan/2012/12/22/yeter-artik-utaniyorum
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process