Pınar Selek
Rektörler mahkemelere!
Çok özenmiştim okuduğumda: Fransa’dan öğrenci değişim programıyla Eskişehir’e gelip orada “gizli örgüt üyeliği”nden tutuklanan Sevil Sevimli’nin Bursa’daki mahkemesine Fransa’da okuduğu Lyon Üniversitesi’nin rektörü katılmıştı.
Destek için gelen rektör mahkeme kapısında Sevil’i şöyle savunmuştu:
“20 yaşında bir genç, dünyayı değiştirmek ister.”
* * *
Öğrencisini adaletsizliğin elinden çekip almak için Fransa’dan kalkıp gelen bir üniversite rektörü...
İnsan özeniyor.
Strasbourg Üniversitesi rektörünün “Pınar Selek’in arkasındayız” açıklamasını okuduğumda da özenmiştim.
Bizim rektörlerimiz ne zaman haksız yere dövülen, yargılanan, hapsedilen, mahkum edilen öğrencilerine sahip çıkacak, diye düşünmüştüm.
ODTÜ rektörlüğünün, kampüse adeta savaşa gelen polise karşı öğrencisine sahip çıkan açıklaması, bir nebze yüreğimize su serpti.
Sonra ODTÜ öğretim üyelerinin “Polis varsa, ders yok” diyerek öğrencilerle birlikte tepki koyması, forum yapması, mezunlarla hocaların kol kola yürümesi umudumuzu artırdı.
Ardından diğer üniversitelerin, öğretim üyeleri derneklerinin ODTÜ ile dayanışma mesajları yayınlaması, orantısız güç kullanımına karşı protestoların yurt çapında yaygınlaşması, kampüslerin bunca baskıya rağmen hala teslim olmadığını kanıtladı.
* * *
ODTÜ’deki forumda, “Öğrencime dokunma” pankartı altında demokrasi dersi veren Prof. Dr. Raşit Kaya, hem master hem doktora tez danışmanım, hocam, nikah şahidimdir.
Önceki gün onu ODTÜ’nün en zorlu gününde, forum yapan öğrencilerin toplandığı U3’ün kürsüsünde “Tepki göstermek temel insan hakkıdır. Tepki göstermeyen onurlu bir yaşam sürdüremez” derken görünce böyle bir hocam olduğu için kendimi şanslı hissettim.
Raşit Hoca 35 yıllık ODTÜ’lüdür.
“35 yılda hiç bu kadar polisi ODTÜ kampüsünde gördünüz mü” diye sordum. Umutlu bir cevap verdi:
“Bu kadar polisi görmedim, ama bu kadar öğrenciyi de uzun yıllardır birlikte görmüyordum.”
* * *
Başbakan içerde “Yıllar yılı ezik nesiller yetiştirmek istediler” konuşmasını yaparken polislerinin dışarıda başkaldıran gençleri ezmek istemesi mi daha ironik?
Yoksa İçişleri Bakanı’nın orantısız güç kullanımına yönelik kamuoyu tepkisine hak veren açıklamasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün “Orantılı ve soğukkanlı müdahale ettik” diye kendini savunması mı?
Polis bildiğimiz polis; bildiğini okuyor.
ODTÜ bildiğimiz ODTÜ; her dönemki gibi kararlılıkla direniyor.
Bu olayda asıl üzerinde durulması gereken yenilik, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kuşatmaya karşı ortak tepki koymayı başarmasıdır.
Baskı, nihayet beklenen dayanışmayı getiriyor.
Dileyelim ki bu dayanışma daim olsun.
Öğretim üyelerini, rektörleri, önceki gün polis saldırısında yaralanan gencin başucunda, dün sabah operasyonuyla gözaltına alınan gençlerin karakollarında, mahkemelerinde de görebilelim.
“20 yaşında bir genç, dünyayı değiştirmek ister” cümlesini bütün rektörlerin ağzından duyabilelim.
Duyabilelim ki, “ezik nesiller yetiştirmek isteyenler”in dünyasını değiştirebilelim.

http://gundem.milliyet.com.tr/rektorler-mahkemelere-/gundem/gundemyazardetay/22.12.2012/1645104/default.htm
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process