Pınar Selek
Pınar Her Türlü Hayatın İçine Girer
Pınar Selek , eski öğrencim;  bugünkü en ilginç sosyolojji çalışmalarını yapan kişi, hayatların içine girip içeriden inceleyen ve  ve bunu  kuramsal olarak dışarıya bakarak gerçekleştiren bir yönetmi edinmiş ender sosyologlardan birisidir.

 Alanda içeriye girmek zordur, ama o ''her türlü hayatın içine girerek'' sosyoloji çalışan birisidir. Bunun için, cesaret ister; samimiyet ister; sadece yöntem değil; ve de cessurdur Pınar. Kuvvetlidir. Ama bu anlamda da, korunmasız kalır; çünkü bu tip temsili olmadan gerçek dolaysız bir sosyolojik araştırmayı yapmak kimsenin işine gelmemektedir, nedense ?

Her girdiği  toplumsal alandan da bakışını  başarıyla , araştırmasını kalemiyle ortaya koyarak gerçekleştirmiş birisidir. Sosyologlar denenler sahte kılıklara girip anketlerini yaparken, o kılığını sahte tutmayarak, gerçek bir antropolog gibi çalışmıştır.

Araştırdığı alanın insanlarını nesenlleştirmeden; kendisini de özne durumuna sokmadan, bakışını yansız alana taşıyarak araştırma tekniğini uygulayan birisidir. 

Bu tip bir güncel sosyoloji yönetmini gerçekleştirmenin  bedelini ödemesi ise, bilmsel diye adlandırılan çalışma disiplinlerine de,  Pınar Selek'in şahsına da  araştırmalarına da  haksızlık olacaktır.
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process