Pınar Selek
Tanığım
Pınar Selek'i kişisel olarak tanımak gerekmez elinden tutmak için. Cesaretine, insan sevgisine ve bunlar sebebiyle uğradığı zulme tanığım. Artık insan sevgisine, barışa tahammülü olmayan bir ülke olduğumuza tanığım. Onun için mücadele eden insanların adalet makamları tarafından uğradığı adaletsizliğe, haksızlığın dik alasına tanığım. Bütün her şeye rağmen bu ülkeye, bu dünyaya umut olabilen Pınar Selek'in yanındayım.
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process