Pınar Selek
Dualarım seninle Pınar
Pınar için, adalet için, sevgi için, insanca yaşam için, çürümeye yüz tutmuş düzenin değişmesi ve adaletin yerini bulması için bende tanığım...Dualarım seninle Pınar

Gülay Kosova
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process