Pınar Selek
Adil bir karar vereceklerini bekliyorum

Adil bir karar vereceklerini bekliyorum

Pınar Selek, bir aydın olarak, bir yurt severek yaşamını silahların olmadığı, patlamadığı  halkların kardeşçe bir arada yasamasına adamış bir yazardır. Başta Türkiye‘de ki kadınları olmak üzere dünyamızda ki tüm kadınlara davranışlarıyla çağrısı olan, örnek olan bir yazar.

Pınar Selek gibi yazarları sevgiyle yüreğimizde ve toplumda  yüceltmemiz ve ödüllendirmemiz gerekir. Ödüllenme yerine onu ortaçağ oyunlarıyla gerçeği olmayan suçlamalarla yargılamak sadece Pınar Selek'e zarar vermiyor. Özellikle Türkiye'ye zarar veriyor.

Bu tür özgürlükleri kısıtlayan oyunlar, yargılamalar Türkiye halkının güzelliklerini, çok renkli kültürünü bu  içinde yasadığımız Avrupa ülkelerinde savunmamıza, tanıtmamıza engel oluyor.

Yazarımız Pınar Selek hakkında uydurulan suçlamaların gerçekten aydın, yüreğinin sesini dinleyen  mesleğinin adalet için kullanan hukukçuların (yargıç ve savcıların) ellerinin tersiyle iteceklerine inanmak istiyorum.

Ben de “dünya evim, dünya halkı kavmimdir” diyen bir insan olarak ve dünyadaki tüm silahların yok edilmesini, istiyorum. Dünyada barışı ve kardeşliği savunuyorum. Pınar Selek ile bu alanda ayni görüşteyim.  Pınar Selek bırakın bir insana, bir insanin  ekmeğine zarar verecek  bir eyleme katılmayı,  bir karıncayı bile incitemeyeceğini ve böyle bir davranışı aklının ucunda bile geçirmeyeceğine inanıyorum.

Hukukçularında insan olarak silaha karşı çıkmaları gerektiğine ve karşı çıkacaklarına inanmak istiyorum. Bu davada yer alan yargıçların Pınar Selek"in suçsuzluğuna  yüreklerinin, bilinçlerinin sesiyle inanacaklarına ve onu suçlayan savları ellerinin tersiyle iteceklerini düşünüyorum arası arenada olumlu bir imaj kazandırmalarını bekliyorum. , Adil bir karar vereceklerini bekliyorum. Adil bir karar veren, yazarına, sanatçısına sahip çıkan hukukçuların da Türkiye‘de olduğunu ortaya koymalarını ve böylece Türkiye Hukukuna uluslar arası arenada olumlu bir imaj kazandırmalarını bekliyorum.

Molla Demirel
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process