Pınar Selek
Pınar Selek'e tanığım
İnsanlara olan inancımız devletin sözde adaletine baskın geldiği için, samimi bir gülümsemeyle yalan dolan arasındaki farkı bildiğim için, kadınların, insanların, sokaklarda yer bırakılmayanların haklarını savunan birinin bu dünyaya verecek daha çok güzel şeyi olduğunu bildiğim için, ben Pınar Selek'e tanığım. Devletle omuz omuza geçen yazarlardan değil de, insanlarıyla kol kola yürüyebilen bir fikir emekçisi olduğundan dolayı tanığım Selek'e. 

Sarphan Uzunoğlu
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process