Pınar Selek
Pınar Selek barışın, adaletin, insanca bir düzenin sesidir
Pınar Selek barışın, adaletin, insanca bir düzenin sesidir.

Bu sesin yok edilmesine göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz.

Bu dava ezilenlerin davasıdır. Bu davanın ve Pınar Selek'in tanığıyız, takipçisiyiz .

Pınar Selek 'i yargılayanlar şunu iyi  bilsinler ki ;

Ne yaparlarsa yapsınlar, tarih O'nu beraat ettirecek, kendilerini mahkum edecektir.Alper Taş

ÖDP Genel Başkanı

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process