Pınar Selek
Ben de tanığım!
Ucubeliğin olağanlaştırıldığı bu diyarda, ucube olmayana ‘ucube’ denmesine hiç şaşmıyorum. Evet, ucubelik her yeri sardı. Bu bir ortaçağ ve bir ortaçağ engizisyonsuz düşünülemez. Milliyetçiliğin, dinciliğin, militarizmin, ataerkilliğin üzerine gidenlerin karşısına engizisyon mahkemeleri çıkmasına şaşmıyorum. Engizisyon için dogma hep doğrudur. Gerekirse işkenceyle dogmaya uygun itiraflar alır ve bu itiraflardan cadılar yaratır. Bu olanlar da bir cadı avı. Engizisyonun cadı avları ne kadar korkunçsa, o kadar korkunç.

Ben olanları görüyorum. Yapılanların ne olduğunu biliyorum. Sana suç bulaştırmak isteyen ucubeliği tanıyorum. İşte bu nedenle, tanıklık ediyorum.

Ama bunlara tanık olmak istemiyorum.

Serdar M. Değirmencioğlu

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process