Pınar Selek
YCGK'nun Pınar Selek Davası Kararının AİHS Maddeleri Çerçevesinde Eleştiri Özeti

 KONU - Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun (YCGK) Pınar Selek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen 09.02.2010 tarihli kararının AİHS bakımından eleştirisinin bir özeti

 

1) YCGK gerekçeli kararında, dosya, adil ve doğru bir şekilde özetlenmediği gibi savunma argümanlarına hiç yer verilmemiş, gerçekler çarpıtılmış, dosyadaki davanın sonucunu değiştirecek nitelikteki Pınar Selek lehine olan deliller, hukuka aykırılıklar, sahtelikler ile soruşturma aşamasında ifade alış yöntemi ve usulsüzlüklere ilişkin itirazlar tartışılmayıp yok sayılmış, niçin yok sayıldığı da açıklanmamıştır. YCGK, Mısır çarşısı patlamasının bombadan kaynaklandığını ve P. Selek’in suçlu olduğunu ilan ederken, özellikle sözleşmenin 6.md. deki “adil yargılanma” hakkının bir parçası olan “hukuk devleti” ve “hukukun üstünlüğü” ve buna bağlı “mahkemenin tarafsız ve bağımsız olma”, “silahların eşitliği” “anlaşılır ve gerekçeli olma” ilkelerine, delil ve iddiaları iyi incelemek yükümlülüğüne ve yine sözleşmenin 3.md.sine aykırı hareket etmiştir. Kararda, dosya içeriğine aykırı, hukuki ve bilimsel olmayan iddiaların yer alması, ulusal yargılama sürecinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi yerine öncelikle devletin korunması ilkesinin geçerli olduğunu, bu davanın siyasi bir dava haline getirildiğini göstermiştir.

 

2)YCGK, kararında, patlamayı bombaya dayandırırken, dosyadaki bilirkişi raporlarındaki tespitleri değerlendirmemiştir. Kararda, patlamadan üç yıl sonra başvurucunun tahliyesinin akabinde davanın tarafı olmayan İçişleri Bakanlığı ve Em. Genel Müd’nün yasal olmayan müdahaleleri ile yerel mahkemenin talebi olmamasına rağmen dosyaya bir şekilde koydukları, yasal delil olarak kabul edilmeyen, 13.04.2001 tarihli imzasız rapor gerekçe yapılırken, asıl olay tarihinde inceleme yapan Em. Müd’ne bağlı bomba uzmanlarının raporları ve bomba uzmanı başkomiserin 05.07.1999 tarihli duruşmada verdiği ifade yok sayılmıştır. Yine aynı kurumların yasal olmayan müdahaleleri doğrultusunda yeni bilirkişi oluşturulması talepleri sonucu oluşan muhalefet şerhli 04.07.2002 rapor dikkate alınırken, bu raporu çürüten raporlardan ve deliller üzerinde oynama yapıldığına dair itirazlardan, olay günü çekilen mermerlerde ezilme olmadığını gösteren resimlerden hiç bahsedilmemiş, tartışılmamıştır. Bu kararla, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir.

 

3 )Kurul, bomba kararını, esas olarak olaydaki tüplerin sağlam olmasına, cesetlerde kükürt çıkmamasına, nitroselüloz artıkları ve nitrik iyonların bulunmasına, hava sirkülasyonun olmasına bağlamıştır. Ancak:

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process