Pınar Selek
Frankfurt Book Fair: Gespräch mit Autorin Pinar Selek

Karen Krüger im Gespräch mit Autorin Pinar Selek
 
Unternehmen
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
07.10.2010
09:45 - 10:10
 
Messegelände
3.1 D154


Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process