Pınar Selek
Koç Üniversitesi’nde Pınar Selek Paneli
17.12.2014 Koç Üniversitesi’nde Pınar Selek Paneli

Hakkında üç kez beraat kararı verildiği halde 16 yıldır yargılaması devam eden Sosyolog-Yazar Pınar Selek hakkında Koç Üniversitesi’nde İnsan Hakları Kulübü (EKUAL) tarafından “Bir Hak Mücadelesi: Pınar Selek’in 16 yıl Süren Davası” adında bir etkinlik düzenlendi.


Av. Ayhan Erdoğan ile Hala Tanığız Platformundan Şehlem Sebik’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, davanın hukuki ve akademik boyutu ele alındı. Av. Ayhan Erdoğan konuşmasında davadaki hukuksuzluklara değindi. Resmi ideolojiyi sorgulaması ve barış meselesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle Pınar Selek’in hedef gösterildiğini söyleyen Av. Erdoğan, patlamanın bombadan kaynaklanmadığını, bomba patlaması olması halinde olay yerinde bir metrelik bir çukurun açılmış olması gerekeceğini dile getirdi. Patlamanın bombadan kaynaklanmadığının İstanbul Emniyeti olay yeri inceleme ve bomba uzman ekiplerinin ve Adli Tıp Kurumunun raporlarında da yer aldığını söyledi.


Pınar Selek’le birlikte yargılanan Abdülmecit Öztürk’ün işkence altında verdiği ifadesi nedeniyle Mısır Çarşısı’ndaki patlamaya ilişkin davanın başladığını belirten Av Erdoğan, Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasına karıştırılmasına ilişkin başka hiçbir delil olmadığını vurguladı. Ayrıca, hem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın verdiği raporlarda hem de Analitik Kimya Profesörü uzmanlar tarafından verilen raporlarda, patlamanın bombadan değil de gazdan kaynaklandığının ortaya çıktığını anlattı. Davadan 3 kez beraat etmesine rağmen, mahkeme başkanının izinli olduğu sırada yapılan ani bir heyet değişikliğiyle Pınar Selek’in 14 yıl sonra bu davada mahkum edildiğini vurgulayan Av. Ayhan Erdoğan, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hukuka aykırı bir şekilde uzman olmayan kişilere mahkemenin talebi dışında düzenlettirilmiş ve olay yerinde bomba yapımında kullanılan malzemelerden izler olduğunu iddia eden bir raporun dosyaya sokulmaya çalışıldığını belirtti. Ancak söz konusu malzemelerin boya dahil gündelik hayatta kullanılan pek çok maddede bulunduğunu, mahkemeyi yanıltmak için düzenlenen bu raporda dahi bomba patlaması olduğunun doğrudan söylenemediğini, bundan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesinden yeniden bir bilirkişi raporu alındığını belirtti. Ortadoğu Üniversitesinin patlamanın gazdan kaynaklandığını belirtmesine rağmen uzman olmayan jandarmadan yeni bir rapor alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunun tekrarladığını ve bu şekilde davaya hukuka aykırı müdahale gerçekleştiğini söyledi.

 

Daha sonrasında Hala Tanığız platformundan Şehlem Sebik söz aldı. Dava başladığından beri platform tarafından pek çok etkinlik yapıldığını dile getiren Sebik, birçok yazar, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve aktivistin davayı sahiplendiğini ve “Hala tanığız” dediğini söyledi. Platformun amacının davanın görünürlüğünü arttırmak olduğunu anlatan Sebik, bunun için imza kampanyaları, video aktivizm ve sosyal medya örgütlenmesi gibi eylemlilikler yapıldığını vurguladı. Davanın hukuki, siyasi ve de akademik boyutu olduğuna değinen Sebik, Pınar Selek davasının akademide özgürlüğün bir nevi simgesi olduğunu söyledi. Pınar Selek duruşmalarının akademide pek çok sorgulamaya yol açtığını aktaran Sebik, Pınar Selek’in çalışmalarının sokağa dair sorular sordurduğunu belirtti. Daha önceleri Behice Boran ve Oya Baydar gibi pek çok yazarda olduğu gibi Pınar Selek’in de çalışmalarından ötürü hedef gösterildiğini anlattı. Aynı zamanda Pınar Selek’in Maskeler Süvariler Gacılar, Sürüne Sürüne Erkek olmak gibi çalışmalarına da değindi. Son olarak akademiye gözdağı vermek için sürdürülen davanın akademiyi susturamadığını ve sosyoloji öğrencilerinin “Sosyal Bilimler Biat Etmez” sloganıyla davayı takip ettiğini dile getirdi.


Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process