Pınar Selek
Yoğurtçu Parkta şiddet karşıtlığını tartışmaya devam ettik.
3.11.2013 2 Kasım 2013 Cumartesi günü Yoğurtçu Parkı Pınar Selek Çalışma Grubu'nun davetiyle Pınar Selek'in "Barışamadık" kitabı üzerinden "Gezi Direnişi, Şiddet Karşıtlığı ve Barış" tartışması devam etti. Katılımcılar şiddetin tanımı ve şiddetsizliğin ilkeleri üzerine görüşlerini paylaştılar. Günlük yaşam pratikleri ve eylem biçimleri örnekleri verilerek militarizasyon, ataerkillik, milliyetçilik tartışıldı. Şiddeti kışkırtmayan yaratıcı eylem biçimleri üzerinde duruldu. Şiddetin varlığını yoksaymak yerine, kutsallaştırmadan ve yüceltmeden üzerine düşünerek analiz etmenin bir yol olarak önümüzde durduğu değerlendirildi. Şiddetten arınmanın romantik bir görüş olmak yerine somut adımlar ve pratiklerle belirgin hale getirebileceği görüşü paylaşıldı.

Toplantının ardından Yoğurtçu Parkı Pınar Selek Çalışma Grubu bir sonraki toplantısını 9 Kasım Cumartesi saat 17:00 olarak belirledi. Yeri daha sonra bildirilecek. Pınar Selek Çalışma Grubu çeşitli makaleler üzerinden şiddetten arınmış siyaset biçimleri üzerine tartışmaya devam edecek. Ayrıca Pınar Selek davasında yaklaşan Yargıtay süreci hakkında bilgilendirici bir panel düzenleme önerisi yapıldı. Çalışma grubuna katılmak veya etkinlikleri takip etmek isteyenler için Facebook grubunun duyurusu yapıldı: https://www.facebook.com/groups/446752278763499/
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process