Pınar Selek
Yoğurtçu Park'ta "Gezi Direnişi, Şiddet Karşıtlığı ve Barış" atölyesi gerçekleştirildi
27.10.2013 25 Ekim Cuma akşamı Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde Hala Tanığız Platformu ve Yoğurtçu Parkı Pınar Selek Atölyesi Çalışma Grubu'nun ortaklaşa organize ettiği ‘Gezi Direnişi, Şiddet Karşıtlığı ve Barış - Bir Pınar Selek Atölyesi’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Hala Tanığız Platformu'ndan Yeşim Başaran ve Senem Donatan'ın moderatörlüğünde ilgili bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen atölyede, Gezi direnişine dair bireysel ve toplu deneyimler sosyolog-yazar Pınar Selek’in ‘Maskeler, Süvariler, Gacılar’ ve ‘Barışamadık’ kitaplarından hareketle tartışıldı.

Pınar Selek'in şahsını ve çalışmalarını tanıtarak söze başlayan Yeşim Başaran, Selek'in ''Maskeler, Süvariler, Gacılar'' kitabına konu olan trans bireylerin Ülker Sokak'tan zorla çıkartılma deneyimiyle Gezi Direnişi deneyimi arasında paralellikler kurarak iktidarların uyguladıkladıkları şiddeti meşrulaştırmak amacıyla oluşturdukları dışlama ve ötekileştirme mekanizmalarının benzerliklerine vurgu yaptı. Senem Donatan ise Gezi Direnişi deneyimiyle Pınar Selek'in yıllar öncesinden sokakta aktif olarak kurmaya çalıştığı dayanışmanın yöntemsel benzerliklerinin altını çizdi. Selek'in birbirine dokunmayı, birbirini anlamayı, birbiriyle şiddetsiz çatışmayı ve birlikte dönüşmeyi içeren bir yöntemi benimsediğine dikkat çeken Donatan, Selek'in araştırmalarını geleneksel uzlaşma kültürüne itaat etmeyen ve kendini mağduriyet söylemi içine hapsetmeyen bir tutumla gerçekleştirdiği için başına örülen komployla devlet tarafından cezalandırıldığını ifade etti. Donatan ayrıca, Selek'in şahsına yöneltilen devlet şiddetine karşı uzun yıllardır verdiği şiddetsiz mücadelenin ilham verici olduğunu da belirtti. Katılımcıların katkılarıyla devam eden atölye, Gezi Parkı'nda kurulan ortak hayat deneyimi esnasında ve sonrasında parklarda süren tartışmalarda şiddetsiz çatışma imkanları ve araçlarının neler olduğuna ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğine odaklandı. Gezi sürecinde uygulanan sistematik devlet şiddetine karşı mücadele deneyimlerinin aktarıldığı atölyede, kişisel dönüşüm ve iradeleşme süreçleri paylaşıldı. Atölyede Pınar Selek'in İstanbul'a olan özlemini kaleme aldığı ''Kimsesiz Aşk'' adlı şiiri de okundu. Şiddetin tanımı, meşru müdafaa, ezilenlerin şiddeti gündeme gelen konular arasındaydı.

Yoğurtçu Parkı Pınar Selek Çalışma Grubu bünyesinde ''Şiddet, karşı şiddet, şiddetsiz çatışma'' gibi kavramlar bağlamında tartışmaya devam etme kararı alan katılımcılar, tabu sayılan bütün bu konulara yönelik bilimsel çalışma ve eylemleri sebebiyle on beş yılı aşkın zamandır hukuk eliyle kişilik katli ve hedef gösterme operasyonuna maruz kalan Pınar Selek’in davasını da direnişin bir parçası olarak takip etme konusunda ortak irade beyan ettiler.

 
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process