Pınar Selek
Maskeler Süvariler Gacılar'a Bugünden Okuma
3.5.2013 Boğaziçi Üniversitesi LGBT topluluğu- luBUnya  Pınar Selek'in Maskeler Süvariler Gacılar kitabını günümüz deneyimiyle ilişkilendirerek bir okuma ve tartışma buluşması gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kırmızı Salonda gerçekleşen toplantıda ilk baskısı 2001 yılında yapılan Maskeler Süvariler Gacılar'da araştırmacı yazar Pınar Selek'in sorduğu sorular, yaptığı analizler bugünün örnekleriyle ilişkilendirilerek tartışıldı.

Buluşmada tartışılan soru başlıklarından bazıları şunlar oldu:

İktidar ile tarifi yapılan eşcinsel alt kültürü arasındaki diyaletlik ilişki birbirlerini nasıl şekillendirmekte ve nasıl bir sonuç ortaya çıkmaktadır?

''Kadınlar ve erkeklerin hegemonik erkeklik zihniyetinin hem mağduru hem de suç ortakları'' olduğu ifadesinde kast edilen suç ortaklığı nedir?

Kitapta modern kentler, insanı yalnızlaştıran, insanların birbirinden koparıldığı bir alan olarak ele alınmaktadır. LGBTT bireyler  modern kentlerin beraberinde getirdiği yabancılaşmadan ve yalnızlaşmadan nasıl etkilenmektedir? LGBTT bireylerin mekan ve 'kendi alanımız' algısı nasıl tarif edilebilir? Beyoğlu eşcinsel altkültürü için nasıl bir işlev yerine getiriyordu? Şu anda nasıl bir dönüşüm geçirmekte?

Pınar Selek kitabın başında bu çalışmanın sadece yaşananın bilgisini alan değil, bilgi arayışını kollektifleştiren ve böylece yaşama da müdahale edebilen bir oluşum olduğunda anlamlı olacağını söylemektedir. Bilginin kollektifleştirilmesi nasıl olur? Direniş ile bilginin  kollektifleşmesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process