Pınar Selek
luBUnya "Maskeler Gacılar Süvariler" kitabını tartışıyor
26.4.2013

Pınar Selek'in ilk baskısı 2001 yılında yapılan "Maskeler Gacılar Süvariler" kitabını tartışıyoruz.

Bu kitap 96 yılında "Ülker Sokak"ta yaşayan transların yerlerinden edilmelerinin hikayesidir. 17 yıl sonra hala bu kitabı tartışıyor olamamızın sebebini, kitabın üçüncü baskısında Pınar'ın önsözündeki şu cümlelerinden yola çıkarak ifade edebiliriz:

"...Ülker Sokağı dağıttılar. Ama hesap edemediler ki, LGBT hareketi, bu vahşet deneyimini tarihine yazdı. Sadece mağdur olmayı reddettiği, maruz kalınan vahşet üzerinden sonuçlar çıkardığı bu deneyimi, sembolik bir olay haline getirdi. Böylece Ülker Sokak, bir grup travesti ve transeksüelin yaşadığı acı olmaktan çıkarak, özgürleşme politikasının argümanlarından biri oldu..." 
"...15 yıl önceki deneyim bize çok şey anlatıyor. Bugün de maruz kaldığımız hegemonik yapıların içkinliğine ve işleyişine çarpıcı bir örnek sunuyor. Şimdiki birikimimizle bu deneyimi daha farklı analiz edebiliriz belki ama ben, o zamanlar yaptığım, yaptığımız analizlerin bugün yanlışlanmadığını görerek seviniyorum. Yanlışlanmadı ama derinleşti, güçlendi analizlerimiz. O kadar ki, basım öncesi son okumayı yaparken kitabı yeniden yazmak istedim. Çünkü ek yapılacak, derinleştirilecek o kadar çok yer var ki..."

luBUnya (Boğaziçi Üniversitesi LGBT topluluğu) olarak biz de Pınar'ın analizlerini günümüz deneyimiyle ilişkilendirmek gayesiyle kitabı okuyor ve tartışmak için biraraya geliyoruz. 

Etkinlik herkesin katılımına açıktır.

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Özger Arnas Salonu (Kırmızı Salon)
Tarih: 29.04.2013 
Saat: 19:00

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process