Pınar Selek
LIGA: 12. Daire’de 24 Ocak 2013 tarihli Pınar Selek ile ilgili ceza davasında duruşma gözlemi istemi
3.2.2013 Istanbul
12. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığı’na

Konu: 12. Daire’de 24 Ocak 2013 tarihli Pınar Selek ile ilgili ceza davasında
duruşma gözlemi istemi

Sayın Başkan,

İnsan Hakları Enternasyonal Ligi Başkanı -FİDH ve AEDH İnsan Hakları Organizasyonu
Almanya Bölümü- Bayan Prof. Dr. Fanny-Michaela Reisin 24 Ocak 2013 tarihli Pınar Selek
davası duruşmasına gözlemci olarak katılmayı arzu etmektedir.

Giesebrechtstr. 4, 10629 Berlin adresinde mukim Bayan Prof. Reisin’in akredite edilmesini
saygılarımızla rica ediyoruz.

Adı geçen kuruluş Federal Almanya ve enternasyonal platformda vatandaş ve insan
haklarına uyulması ve yaygınlaştırılması için angaje olmakta ve insan haklarına saldırı
ve ihlallere karşı bu hakları savunmaktadır. Bu davadaki amacımız insan hakları genel
beyannamesi kurallarına uyulmasıdır.

Sizin ve tarafınızdan temsil edilen Daire’nin de bizim gibi insan haklarının evrenselliğine
saygı duyduğuna ve bayan Selek’e adaletli bir dava garanti edeceğine inancımız
sonsuzdur.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle akreditasyonun faks yolu ile aşağıdaki numaraya
yollanmasını saygılarımızla rica ediyoruz.

Faks: 0049306937488

Derin saygılarımızla

Yönetim Kurulu

Haus. der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin,
Tel. +49 30 396 21 22 | Fax +49 30 396 21 47 | [email protected] | www.ilmr.de

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, Konto: 331 71 00, Bankleitzahl: 100 205 00
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process