Pınar Selek
İzmir Kadın Meclisi'nden Pınar Selek'e Destek açıklaması
23.1.2013 BASINA VE KAMUOYUNA


Bugün başta İzmir Kadın Meclisi üyeleri olmak üzere kadın örgütleri ve bağımsız feminist kadınlar olarak, Sosyolog Pınar Selek için toplandık. Pınar Selek’i kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelesinden tanıyoruz. O, bir kadın kuruluşu olan Amargi’nin gönüllü aktivistidir. Şiddetin her türlüsüne ve militarizme karşı duruşuyla, dildeki şiddet söylemine dair eleştirel yazılarıyla bilinmektedir. 24 Ocak’ta görülecek davada Pınar Selek’in yanında olduğumuzu ve suçsuzluğuna inandığımızı bir kez daha haykırmak, kendisine kadın dayanışması selamlarımızı göndermek için buradayız!


Hukuki süreci değerlendirdiğimizde, 14 yıldır süren bu yargılamanın hukuk adına skandallarla dolu olduğunu görmekteyiz. “Mısır Çarşısı patlaması” olarak bilinen olayın tek sanığı olarak aleyhinde hiçbir delil yokken yargı sürecinin hala devam ediyor olması bir hukuk trajedisidir. Çünkü davaya dair birçok bilirkişi raporlarında açıkça ifade edildiği gibi olay ihmalden kaynaklanan bir tüpgaz patlamasından ibarettir. İlgili mahkemelerde farklı zamanlarda 3 kez beraat kararı verilmiş olmasına rağmen Yargıtay tarafından 3 kez karar bozularak Pınar Selek’i cezalandırmak amacıyla özellikle yargılamaya devam edilmiştir.


Peki, neden Pınar Selek mahkûm edilmek isteniyor? Bu ısrar neden? Pınar Selek, bugün barışın konuşulduğu sürece ilişkin bir akademik çalışmayı çok önceden yapmıştı. Ve güvenlik birimleri, kendisinden araştırması kapsamında görüştüğü kişilerin bilgilerini istemiş, ama Pınar Selek, araştırmacı sorumluluğu, bilim etiği uyarınca bu bilgileri vermemişti. Pınar Selek’e gözaltı sürecinde işkence uygulandığına dair, avukatının söylemleri ve işkence raporu mevcut iken başta Pınar Selek olmak üzere herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlatıyor ve adil yargılanma hakkının uluslararası sözleşmeler ve anayasa güvencesi altına alınmış iken bu davanın sürdürülüyor olmasını da bir işkence olarak değerlendiriyoruz.


Bizler, İzmir Kadın Meclisi ve kadın örgütleri, bağımsız feminist aktivist kadınlar; Pınar Selek’in akademik ahlak ve bilimsel etik kurallarına bağlı kaldığı için cezalandırılmak istendiğinin farkındayız. Bu nedenle Pınar Selek için adalet, hepimiz için adalet istiyoruz.


Hâlâ tanığız!

Özgür bilim, özgür bilim insanı!

Pınar’a adalet: hepimize adalet!

İzmir Kadın Meclisi

__._,_.___


Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process