Pınar Selek
Yeni Anti-kapitalist Parti sosyolog Pınar Selek’le dayanışma içinde olduğunu duyurur.
21.1.2013

Pınar Selek’le Dayanışma!

Yeni Anti-kapitalist Parti Türkiyeli aktivist ve sosyolog Pınar Selek’le dayanışma içinde olduğunu duyurur.

Pınar Selek’in feminizm, anti-militarizm, vb. pek çok siyasal mücadeleye olan bağlılığı ve sürekli yeni ifade biçimleri yaratması, onun her zaman ezilenlerin yanında olduğunun birer göstergesidir. Pınar Selek bugün siyasal hareketler için önemli bir figür olmuşsa, bu onun hakları acımasızca ellerinden alınanlar için umut ve özgürlüğün hâlâ mümkün olduğu bir alanı bir süre var edebilmiş olmasındandır.

Tam da bu nedenle, Pınar Selek’in mücadeleye olan bağlılığını demokratik olmayan devlete bir tehdit olarak algıladığı içindir ki, Türkiye’deki yargı erki onu hedef haline getirdi. Boyun eğmeyi reddetiği için tutuklandı, işkence gördü, işlemediği suçlarla itham edildi, sonra serbest bırakıldı ancak ... 14 yıldır taciz edildi, aralıksız bir davadan diğerine sürüklendi.

Bu kez, nihayet beraat ederek özgürlüğüne kavuşacağını ve mecbur bırakıldığı sürgünün sona ereceğini ümit ediyoruz.

Zulüm, eşitsizlik ve hâkimiyet nasıl sınırları tanımıyorsa, bizim de bunlara karşı mücadelemiz sınır tanımıyor.

Türkiye’de, Fransa’da, her yerde Pınar Selek gibi sistemin şiddetine boyun eğmeyen insanlara ihtiyacımız var!

Yeni Anti-kapitalist Parti, bu yargı zulmü bitene kadar Pınar Selek’in yanındadır!

Strazburg, 14 Ocak 2013

Çeviren: Mete Pamir
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process