Pınar Selek
Fransa Araştırma ve Öğretim Üyeleri Sendikası Pınar Selek’e Destek Ulusal Basın Açıklaması
19.1.2013

Pınar Selek Haksız Yere Suçlanmıştır ve Özgür Olmalıdır.
İsmi Temize Çıkarılmalıdır.


Türkiye devletinin 15 yıldır süren zulmü, feminist ve insan hakları aktivisti Pınar Selek’i sürgüne mecbur etti.  Kendisi şu an Strazburg Üniversitesi’nde sosyolog ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Pınar Selek, sonradan sadece bir kaza sonucu olduğu anlaşılan bir saldırıya katıldığı iddiası ile suçlandıktan sonra hapse atılmış ve işkence görmüştür. Mahkeme süresince üç kere beraat etmesine rağmen, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi adli takibe devam etmiş ve şimdi tek yaptığı zamanında araştırma projesinde birlikte çalıştığı Kürt aktivistlerin kimliklerini polise açıklamakta direnmek olan Pınar Selek için ömür boyu hapis talep etmektedir.

24 Ocak’taki davada, özgür ve bağımsız araştırma yapma cesaretini gösterebildiği için ve uzun zamandır bireylere, azınlıklara ve etnik gruplara hiç utanmadan yapılan zulüm ve sendikacılara,  gazetecilere, araştırmacılara, öğrencilere ve sanatçılara politik nedenlerle verilen hapis cezaları ile vücut bulan devlet duyarsızlığını sergilediği için ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Strazburg Üniversitesi’nin Fransa Araştırma ve Öğretim Üyeleri Sendikası, 11 Ocak’ta verdikleri basın açıklaması ile kampanyaya destek grubunun kurulması, 24 Ocak’ta destek yürüyüşünün yapılması, İstanbul’a resmi delegasyon gönderilmesi ve tüm Strazburg Üniversitesi akademik camiasının bu insiyatiflere katılması için çağrıda bulundu.

Strazburg Üniversitesi’nin Fransa Araştırma ve Öğretim Üyeleri Sendikası bu insiyatifleri destekleyecektir ve buna ek olarak Pınar Selek’in Türkiye Mahkemelerince derhal temize çıkarılmasını talep etmektedir. Akademik ve bilimsel toplulukların bu talebi desteklemesi ve Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, Fransa Hükümeti’ne ve Avrupa Parlamentosu’na Pınar Selek’e karşı yapılan tüm adli yargılamayı durdurmak için ellerindeki bütün imkanları kullanma çağrısında bulunmaktadır.
 
Çeviri: Zülal Fazlıoğlu Akın
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process