Pınar Selek
Strasburg-Akdeniz Derneği Basın Açıklaması “Pınar Selek’le dayanışma”
18.1.2013

Strasbourg-Méditerranée Derneği 14 yıldır bitmeyen bir yargı şiddeti mağduru Pınar Selek’le dayanışmasını tüm içtenliğiyle ifade eder.

1998 yılında ilk yakalandığı andan itibaren, çelişkilerle dolu ve insan temel hakları ve ilkelerine saygının gösterilmediği bu davanın gidişatını kaygıyla izlemekteyiz. Mahkemenin üç kez beraat kararına rağmen, savcılar sürekli itiraz haklarını kullanarak bu kararları bozmak ve suçsuzluğunu kanıtlayan uzmanlara ve tek delil olarak kullanılan birinin vermiş olduğu ifadesini geri almasına rağmen Pınar Selek’i mutlaka cezalandırmak istemektedirler.

Pınar Selek’e yönelik yürütülen bu şiddetin asıl gerekçesinin onun marjinalleştirilen topluluklarla ilgili yapmış olduğu sosyolojik araştırmaların bir sonucu olduğunu biliyoruz.

Hiç bir konformist yaklaşım göstermeyen Pınar Selek bir aydın ve militandır. O her zaman yoksullar, ezilenler ve muhaliflerle ve onlar ilişkin çalışmalar yürüttü. İktidarların emirlerine boyun eğmeden her araştırmacı gibi Pınar Selek özgür ve bağımsız bir araştırmacıdır. Ona karşı yürütülen bu sınırsız takip, onu tutuklama tehditleriyle sürgüne zorlama çabaları yalnız onun yıldırmak değil, istenilen aynı zamanda onun entellektüel çalışmaları ve aldığı, gösterdiği tutumda da yıldırmaktır.

Nihayet, 22 Kasım 2012’de gerçekleşen bitmeyen duruşmaların sonuncusunda, 12’ci İstanbul Ceza Mahkemesi yetkilerini aşarak, kendini Yargıtay’ın yerine koyarak, Şubat 2011 tarihinde üçüncü kez kendi vermiş olduğu berat kararını bozarak, 13 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen duruşmada 24 Ocak 2013 tarihinde karara bağlayacaktır.

Türkiye’de ve ötesinde böylesi bir gelişmenin yarattığı tepkileri ve kınamaları paylaşırken, Türk yetkililerin, yargının daha önce vermiş olduğu kararlarda direnerek ki bu karalar tamamen suçsuzluğunu göstermiştir, bir an önce ve şartsız olarak 14 yıl önce başlayan bu davayı hemen bitirmeye çağırıyoruz.

Strasbourg’da sürgünde yaşayan Pinar Selek, ona karşı yürütülen bu şiddete dayanmakta zorlanmasına rağmen, barışın ve adaletin herkes için mümkün olabileceği bir dünya umuduyla, yerel ve uluslararası alanda verdiği çeşitli iktidar biçimlerine, şiddete ve sömürülere karşı çabalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Pınar Selek yalnız değil, her zaman tanığı olacağız ve dayanışacağız.

Başkan, Myriam Chopin-Pagotto

14 Ocak 2013, Strasbourg

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process