Pınar Selek
Pınar Selek'e Muğla'dan Destek
14.12.2012
PINAR SELEK İÇİN MUĞLA’DA ALANDAYDIK!


Asistan Girişimi, Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (Ev-Ek-Sen), Muğla Savaş Karşıtı Kadın İnisiyatifi, Muğla HDK İl Meclisi ve Gençlik Meclisi, Şerzan Kurt Özgür Gençlik Derneği, bağımsız feministler ve öğrenciler, Muğla’da Pınar Selek davasıyla eşzamanlı dayanışma eylemi yaptı. 13 Aralık 2012’deki duruşmanın başlangıcı öncesi, saat 13.00’te başlattıkları duruşma eylemi, dört saat sürdü.

Dört saatlik eylem süresince basın açıklamasının okunmasının yanı sıra, katılımcılar gerek kurumsal gerek bireysel olarak söz alıp serbest kürsüden neden bu davayı kendi davaları olarak gördüklerini, neden Pınar Selek’le dayanıştıklarını anlattılar. Anlatımlarda, yaklaşık 15 yıldır ardı ardına yaşanan hukuksuzluklara olduğu kadar, bu hukuksuzluklar karşısında geri çekilmeyecekleri, gitmeyecekleri, dayanışmaya devam edecekleri, ve aslında direnen insanların az olmadığı vurgusunun öne çıktığı gözlendi. Eylem, dayanışmanın yanı sıra, davanın Muğla yerelindeki görünürlüğünü artırma ve böylece dayanışmayı yaygınlaştırma ve güçlendirme amacı da taşıyordu. Bu nedenle, eylem süresince açıklayıcı konuşmaların yanı sıra, hem eylem alanında hem de Muğla pazarında bildiri dağıtıldı. Mahkeme salonundaki Hâlâ Tanığız Platformu üyeleriyle telefonlaşmak suretiyle mahkemedeki gelişmeler alanda duyuruldu, paylaşıldı.

Özgür bilim özgür bilimci”, “Pınar için, adalet için”, “Hukuksuz yargı = Yargısız infaz”, “Hukuk değil işkence”, “Hâlâ tanığız, Hâlâ tanığız” sloganlarının atıldığı eylem, son bir açıklamayla, tanık olmaya, davanın takipçisi olmaya devam edileceği, bu davanın kendilerinin de davası olduğuna ilişkin bir duyuruyla sona erdirildi.
BASINA VE KAMUOYUNA,


Bugün bir dava için buradayız. Bugün İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde görülmekte olan Pınar Selek davasını takip etmek, Pınar’la dayanışmak, onun yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi duyurmak için buradayız.

Hukuksuz yargının ibretlik örneği olarak 14 yıldır süren bu davada sosyolog Pınar Selek olmayan bir suçla yargılanıyor. “Mısır Çarşısı patlaması” olarak bilinen olayın tek sanığı olarak yargılanıyor. Yargı sürecinin hala devam etmesi bir hukuk trajedisi. Çünkü aleyhinde hiçbir rasyonel delil yok. Zaten çeşitli bilirkişi raporlarına göre olay bir tüpgaz patlamasından ibaret. Üstelik 14 yılda 3 kere, evet 3 kere beraat etti Pınar Selek. Ama dava hâlâ sürüyor. Sürdürülüyor. Davanın bu aldığı şekil, artık bir hukuk garabeti olmanın ötesine geçti; Pınar Selek için işkenceye dönüştü ve bu raporlarla da kanıtlanmış durumda. Ayrıca dava süreci hukuk skandallarıyla dolu: Emniyet’in yargıya müdahaleleri, düzmece olduğu ortaya çıkan tanık ifadeleri, işkence altında alınmış tanık ifadeleri ve son olarak da yerel mahkemenin kendini Yargıtay yerine koyması.

Peki, neden Pınar Selek mahkûm edilmek isteniyor? Bu ısrar neden? Pınar Selek, ülkemizde süren savaşla ilgili bir saha araştırması yapmıştı. Ve Emniyet de, kendisinden araştırması kapsamında görüştüğü kişilerin bilgilerini istemiş, ama Pınar Selek, araştırmacı sorumluluğu, bilim etiği uyarınca bu bilgileri Emniyet’e vermemişti. Bu sorumlu tavrın karşılığında, Emniyet araştırmasına elkoydu ve araştırmayı yoketti, Pınar’a da “örgüt üyeliği” ve diğer asılsız suçlamalar zemininde yargı süreci başlatıldı.

Bu açıklamanın kaynağı, dayanağı, Emniyet. Pınar’ın babası ve avukatı Alp Selek’ten aktaralım. Alp Selek, kızının göz altına alındığını öğrenip Emniyet’e gidişini şöyle anlatıyor: “Haber vermediler. Bir hafta sonra tesadüfen öğrendik. Duyunca kalkıp gittim. Emniyette şöyle dediler: “Alp Bey, biz iki üç tokat attık mı bülbül mü olur, yoksa kafasını kessen konuşmaz mı? Senin kız konuşmuyor... Biz ikna edemedik, bu araştırmasıyla ilgili bize iki isim verirse biz de rahatlarız, siz de rahatlarsınız.” Aynen böyle...”

Buradaki “iki üç tokat” lafı, Pınar Selek’in aldığı işkence raporuna göre, bir hafta süren Filistin askısı, elektrik ve benzeri ağır işkenceleri anlatmakta yeterli değil. Ama Emniyet’in yaptığına ilişkin itirafı niteliğinde ve bu yüzden önemli.

Bu davayla hepimize gözdağı verilmek isteniyor. Bu hepimizin başına gelebilirdi. Bu nedenle 14 yıldır bu davanın takipçisiydik, bu nedenle bugün buradayız. Hepimiz Pınar’a tanığız. Bütün bu 14 yıllık hukuk garabetlerine rağmen, bütün bunlardan sonra yine de adalet istiyoruz. Pınar Selek için adalet istiyoruz. Hepimiz için adalet istiyoruz.

EV-EKSENLi ÇALIŞANLAR SENDİKASI

Bu davayla hepimize gözdağı verilmek isteniyor. Bu hepimizin başına gelebilirdi. Bu davanın takipçisiyiz. Ezilen, dışlanan, görünmezleştirilen ama direnen, örgütlenen bir kesim olarak, sendikasını örgütlemiş ev-eksenli çalışanlar olarak bu davada biz de tarafız. Pınar’a tanığız. Bütün bu 14 yıllık hukuk garabetine rağmen, bütün bunlardan sonra yine de adalet istiyoruz. Pınar Selek için adalet istiyoruz. Hepimiz için adalet istiyoruz.


MUĞLA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ İL MECLİSİ VE GENÇLİK MECLİSİ

Pınar Selek davası savaşa, ayrımcılığa, ataerkil iktidara,emek sömürüsüne, LGBT bireylere, kadınlara, emekçilere yapılan haksızlıklara, akademik baskılara karşı duran herkesin davasıdır. Muğla Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri bu davada taraf olup Pınar Selek’in yanındadır.

MUĞLA SAVAŞ KARŞITI KADIN İNİSİYATİFİ

Bu davayla hepimize gözdağı verilmek isteniyor. Ülkemizde süren savaşa, militarizme, militarizmin hepimizi vergilerimizle suçortağı etmesine, yaygın insan hakkı ihlâllerine karşı olan herkese gözdağı verilmek isteniyor. Savaş karşıtı kadınlar olarak, Pınar’ın şahsında biz de bu davada yargılanıyoruz. O yüzden Pınar’a tanığız. Pınar için adalet istiyoruz. Hepimiz için adalet istiyoruz.

ASİSTAN GİRİŞİMİ

Bizler, Asistan Girişimi olarak, Pınar Selek’in akademik ahlak ve bilimsel etik kurallarına bağlı kaldığı içi cezalandırılmak istendiğinin farkındayız. biz bilim insanları, güdümsüz, özgür bilim yapabilmek istiyoruz. Bu nedenle Pınar Selek için adalet, hepimiz için adalet istiyoruz.

ŞERZAN KURT ÖZGÜR GENÇLİK DERNEĞİ


Pınar Selek, ötekilerin, ezilen halkların yanında olduğu için yargılanıyor. Pınar Selek, anti militarist olduğu, silahlanmaya karşı olduğu için yargılanıyor. Pınar Selek, Kürt halkı için barış çalışmaları yaptığı için yargılanıyor. Pınar Selek, savaşa karşı dik durduğu için yargılanıyor. Ataerkliğe, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, milliyetçiliğe karşı onurlu bir duruş sergilediği için yargılanıyor. Bizler Demokrat, Devrimci, Yurtsever Gençlik olarak Pınar Selek davasının takipçisiyiz.
Hâlâ tanığız!

Özgür bilim, özgür bilimci!

Pınar’a adalet: hepimize adalet!

Hukuk değil işkence!

Hukuksuz yargı = yargısız infaz

14 yıl, 3 beraat. Dava hâlâ sürüyor!

Pınar için! Adalet için!

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process