Pınar Selek
نگرانی از صدور حکم حبس ابد برای پینار سلک، فعال حقوق زنان در ترکیه

نگرانی از صدور حکم حبس ابد برای پینار سلک، فعال حقوق زنان در ترکیه

6 آذر 1391 - - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری: دادگاهی در استانبول برای پینار سلک، جامعه شناس، نویسنده و فعال شناخته شده حقوق زنان در ترکیه به اتهام دست داشتن در ماجرای انفجار در بازار ادویه فروشان استانبول در سال 1998 حکم حبس ابد درخواست کرده است. پرونده قضایی او یکی از جنجالی ترین پرونده های حقوق بشری در ترکیه است. اتهام بی پایه دست داشتن در انفجار تا کنون سه بار در دادگاههای مختلف ترکیه مورد قضاوت قرار گرفته و هر بار به دلیل کافی نبودن مستندات، حکم تبرئه برای پینار سلک صادر شده است. اما روز بیست و دوم نوامبر امسال شعبه دوازدهم دادگاه عالی جنایی استانبول، حبس ابد را برای او پیشنهاد داده است. حکم نهایی قرار است روز سیزدهم دسامبر اعلام شود.

فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ترکیه نگرانند که دستهای پنهان سعی در سرکوب این صدای آزادی خواه و عدالت طلب دارند. به گفته آنها پینار سلک به دلیل فعالیتهای فمینیستی و ضد نظامی گری اش همیشه مورد خشم دولت ترکیه قرار گرفته و این اتهام تنها صحنه سازی است که برای به خاموش کردن صدای او چیده شده است. پینار سلک خود در گفتگو با روزنامه حریت روند قضایی دادگاه جدید که در غیاب قاضی قبلی وی برگزار شده را مشکوک خوانده است. به گفته او: "این درخواست فقط به دلیل فعالیتهای او در زمینه حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و بر ضد نظامی گری توسط دادگاهی صادر شده که تا پیش از این کوچکترین ارتباطی با این پرونده نداشته است".

فعالان حقوق بشر در ترکیه با به راه انداختن کارزاری با عنوان "ما همچنان حامی تو هستیم" ضمن اعتراض به این درخواست ناعادلانه، از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در سراسر جهان خواسته اند تا از پینار سلک حمایت کنند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر نیز با انتشار نامه ای خطاب به دولت ترکیه خواستار پایان بخشیدن به چهارده سال آزار قضایی پینار سلک و تجدید نظر در این درخواست ناعادلانه شده است. لینک کارزار فعالان حقوق بشر در ترکیه:

http://www.pinarselek.com/public/page_item.aspx?id=1525 http://www.fidh.org/Turkey-The-judicial-harassment-of-12469

گفتگوی سیما حسین زاده با پینار سلک که در فروردین ماه 1391 بر روی سایت تغییر برای برابری منتشر شده است.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

http://1million4equality.info/spip.php?article10180

Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process